ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Видове медикаменти
Азбучен индекс
Индекс по категории

В таблицата са представени, с известни изключения - отбелязани с *, предимно медикаменти регистрирани и използвани в клиничната практика в България. При някои от медикаментите освен показаните формулировки съществуват и други, като грамаж и оформление - таблетки, капсули, разтвори, прах, различна форма, големина и цвят.

Combivir®
(zidovudine/lamivudine, AZT/3TC)

Производител:
ViiV Healthcare
Emtriva®
(emtricitabine, FTC)

Производител:
Gilead Sciences
Epivir®
(lamivudine, 3TC)

Производител:
ViiV Healthcare
Kivexa®
(abacavir/lamivudine, ABC/3TC)

Производител:
ViiV Healthcare
Retrovir®
(zidovudine, AZT, ZDV)

Производител:
ViiV Healthcare
Trizivir®*
(abacavir/zidovudine/ lamivudine, ABC/AZT/ 3TC)

Производител:
ViiV Healthcare
Truvada®
(tenofovir/emtricitabine, TDF/FTC)

Производител:
Gilead Sciences
Videx® EC*
(didanosine, ddl)

Производител:
Bristol-Myers Squibb
Viread®
(tenofovir disoproxil fumarate, TDF)

Производител:
Gilead Sciences
Zerit®*
(stavudine, d4T)

Производител:
Bristol-Myers Squibb
Ziagen®*
(abacavir, ABC)

Производител:
ViiV Healthcare
Descovy®*
(tenofovir alafenamide/emtricitabine, TAF/FTC)

Производител:
Gilead Sciences


Stocrin®
(efavirenz, EFV)

Производител:
Merck&Co
Viramune®*
(nevirapine, NVP)

Производител:
Boehringer Ingelheim
Rescriptor®*
(delavirdine, DLV)

Производител:
ViiV Healthcare
Intelence®
(etravirine, ETV)

Производител:
Tibotec Pharmaceuticals
Edurant®
(rilpivirine, RPV)

Производител:
Tibotec Pharmaceuticals


Crixivan®*
(indinavir, IDV)

Производител:
Merck&Co
Invirase®
(saquinavir, SQV)

Производител:
Roche Laboratories
Kaletra®
(lopinavir/ritonavir, LPV/RTV)

Производител:
AbbVie
Norvir®
(ritonavir, RTV)

Производител:
AbbVie
Prezista®
(darunavir, DRV)

Производител:
Tibotec Pharmaceuticals
Aptivus®*
(tipranavir, TPV)

Производител:
Boehringer Ingelheim
Telzir®
(fosamprenavir, FPV)

Производител:
ViiV Healthcare
Reyataz®
(atazanavir, ATV)

Производител:
Bristol-Myers Squibb


Isentress®
(raltegravir, RAL)

Производител:
Merck&Co
Tivicay®
(dolutegravir, DTG)

Производител:
ViiV Healthcare
Vitekta®*
(elvitegravir, EVG)

Производител:
Gilead Sciences


Fuzeon®*
(enfuvirtide, ENF, T-20)

Производител:
Roche и Trimeris
Celsentri®
(maraviroc, MVC)

Производител:
ViiV Healthcare


Atripla®*
(efavirenz/tenofovir/ emtricitabine, EFV/TDF/FTC)

Производител:
Gilead Sciences, Merck&Co, Bristol-Myers Squibb
Eviplera®*
(rilpivirine/tenofovir/ emtricitabine, RPV/TDF/FTC)

Производител:
Gilead Sciences, Tibotec Pharmaceuticals
Stribild®*
(elvitegravir/cobicistat/tenofovir/emtricitabine, EVG/COBI/TDF/FTC)

Производител:
Gilead Sciences
Triumeq®
(dolutegravir/abacavir/ lamivudine, DTG/ABC/3TC)

Производител:
ViiV Healthcare
Genvoya®*
(elvitegravir/cobicistat/tenofovir alafenamide/emtricitabine, EVG/COBI/TAF/FTC)

Производител:
Gilead Sciences
Odefsey®*
(rilpivirine/tenofovir alafenamide/emtricitabine, RPV/TAF/FTC)

Производител:
Gilead Sciences, Janssen Sciences Ireland UC


Rezolsta®*
(darunavir/cobicistat, DRV/COBI)

Производител:
Janssen, Gilead Sciences
Evotaz®*
(atazanavir/cobicistat, ATV/COBI)

Производител:
Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences


Tybost®*
(cobicistat, COBI)

Производител:
Gilead Sciences