Gilead огласява споразумение с Tibotec за разработване и пускане на пазара на нов комбиниран препарат с фиксирана доза, съдържащ Truvada и TMC278
22.09.2009