Kaletra одобрена за приложение веднъж на ден при наивни пациенти и в Европа
28.09.2009