Повече от 4 милиона души в страните с ниски и средни доходи са имали достъп до антиретровирусно лечение към края на 2008
09.10.2009