Броят на новите случаи на ХИВ-инфекция в Европа за периода 2000-2008 г. се е увеличил повече от два пъти
04.12.2009