Новото ръководство на Световната здравна организация за превенция на предаването на ХИВ от майка на бебе и за храненето на новородените
06.12.2009