Новото Американско ръководство препоръчва започване на антиретровирусно лечение при брой на CD4 клетките между 350 и 500
07.12.2009