Според резултатите от най-мащабното кохортно проучване abacavir, ddI и два протеазни инхибитора остават свързани с миокардния инфаркт
05.02.2010