Излезе новият брой на “Позитивно за ХИВ/СПИН” посветен на темата за универсалния достъп до услуги за превенция, лечение, грижи и подкрепа за ХИВ
13.02.2010