“Практическо ръководство по въпросите на храненето при хората, живеещи с ХИВ”, преводно издание на фондация “И”
22.06.2010