“Ваксинирането на ХИВ-серопозитивните деца и възрастни в България”, издание на фондация “Надежда срещу СПИН”
19.08.2010