Kaletra/Isentress с добри перспективи като средство от първа линия и НИОТ-щадяща комбинация за лечение на ХИВ
23.08.2010