Дори при успешно антиретровирусно лечение, неврокогнитивните нарушения се свързват с наличието на нисък брой CD4 клетки в миналото
26.08.2010