Повечето протеазни инхибитори увеличават риска от инфаркт на миокарда
26.08.2010