Tenofovir-съдържащ микробициден гел значително намалява честотата на инфектиране с ХИВ
27.08.2010