ХИВ може да се задържи в гениталиите във високи концентрации при жени, достигнали вирусна супресия с помощта на антиретровирусна терапия
29.09.2010