“ХИВ и нуждата от лечение на здравното и социално законодателство”, правен анализ на фондация “Надежда срещу СПИН” и БАСП
20.11.2010