2.6 милиона души са се заразили с вируса на СПИН през 2009 г., а 1.8 милиона са починали
26.11.2010