Безплатна национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
04.12.2010