Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за формиране на Оперативен резерв от антиретровирусни медикаменти
11.12.2010