Всички протеазни инхибитори водят до еднакви смущения в сърдечния ритъм
28.12.2010