Nevirapine с по-силно действие за пълно потискане на вирусния товар от efavirenz
28.12.2010