Министерство на здравеопазването обяви забавената тръжна процедура за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2011 г.
19.01.2011