Обрязването осигурява дълготрайна защита срещу инфектиране с ХИВ
07.03.2011