Проучване показва значението на теста за резистентност преди започване на антиретровирусното лечение
05.04.2011