Генетична вариация има връзка с отговора на терапията за хепатит С при пациенти с коинфекция с ХИВ
07.05.2011