Фондация “Позитивен избор” спечели обявения от Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” конкурс за изпълнението на Компонент 8 на територията на община Пловдив
23.06.2011