Някои от медикаментите за лечение на ХИВ могат да предизвикат преждевременно стареене
12.07.2011