Публикувани са насоки за физическото натоварване при ХИВ-позитивните над 50-годишна възраст
01.09.2011