Обвързаността между стойностите на плазмения и ректалния вирусен товар при ХИВ-позитивните хомосексуални мъже подкрепя употребата на антиретровирусното лечение като средство за превенция на ХИВ
13.09.2011