2.7 милиона души са се заразили с вируса на СПИН през 2010 г., а 1.8 милиона са починали
28.11.2011