Първи декември – Световен ден за борба със СПИН
29.11.2011