Ранното прилагане на антиретровирусно лечение стимулира имунния отговор при ХИВ-позитивните новородени
08.02.2012