ХИВ инфекцията увеличава риска от свиване на мозъка
12.03.2012