Антиретровирусното лечение не е рисков фактор за настъпване на чернодробно увреждане, за разлика от ХИВ
12.03.2012