Telaprevir и boceprevir подобряват процента на траен отговор при пациентите с коинфекция ХИВ/хепатит С
31.03.2012