Употребата на антиретровирусни медикаменти по време на бременността не се отразява върху ръста и теглото на новородените
10.05.2012