Резултати от едно американско проучване върху присаждането на черен дроб при пациенти с коинфекция ХИВ/хепатит С
21.05.2012