Коинфекцията с хепатит С увеличава с 50% риска от настъпване на смърт при пациентите със СПИН
23.05.2012