Антиретровирусната терапия намалява честотата на преканцерозните лезии на маточната шийка и стимулира тяхното обратно развитие
23.05.2012