ХИВ инфекцията е независим рисков фактор за развитие на инсулт
02.06.2012