Новите препоръки на Британския национален здравен институт за необходимостта от промиване на спермата при ХИВ-серодискордантните двойки
06.06.2012