Доловимият вирусен товар и ниският надир на CD4 клетките увеличават риска от инфаркт на миокарда при ХИВ-позитивните
20.07.2012