Едновременното инфектиране с ХИВ-1 и ХИВ-2 забавя прогресирането на заболяването
29.07.2012