Фондация “И” издаде на български брошурата “ХИВ и качество на живот: Ръководство за страничните ефекти и други усложнения”
13.09.2012