Метаанализ установява най-висок риск от развитие на сърдечно заболяване при лечение с протеазни инхибитори
15.09.2012