Препоръки на Европейския център за контрол на заболяванията относно ваксинирането срещу HPV – целта е да се обхванат всички момичета
30.09.2012