От 1 октомври 2012 г. антиретровирусното лечение в Англия става безплатно за всички, които се нуждаят от него
21.10.2012