Telaprevir е безопасен и ефикасен при пациенти с коинфекция с ХИВ и хепатит С
22.11.2012