ХИВ-подобни вируси у нечовекоподобни маймуни са съществували много по-отдавна, отколкото се смяташе досега
05.03.2013